Επιπλούπολη

Τρόποι Αποστολής – Παράδοσης

Δ. Τρόποι Αποστολής – Παράδοσης

Δ.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης
Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Οι παραγγελίες εκτελούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και αργιών σε προκαθορισμένες ώρες με εύλογη διάρκεια απόκλισης λόγω δυσκολιών κατά την παράδοση άλλων ειδών σε άλλους πελάτες ή και κυκλοφοριακών προβλημάτων. 
Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία από προμηθευτές αποστέλλονται άμεσα μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας. Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας, εφόσον αυτό συμφωνηθεί με τον πελάτη.

Δ.2 Τρόπος παράδοσης παραγγελίας – χρεώσεις για παραδόσεις 

στις περιοχές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εκτός νήσου Λέσβου)
Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, να αποσταλλούν με μεταφορική εταίρεια στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί στον πελάτη με την ηλεκτρονική αλληλογραφία της αποδοχής της παραγγελίας το κόστος αποστολής ή άλλως αργότερα με νεώτερη αλληλογραφία εφόσον η αποστολή αφορά απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο προορισμό (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά νησιωτική ή ακριτική περιοχή κ.λ.π.).
Οι περιοχές εξυπηρέτησης της εταιρείας αφορούν τα όρια του νησιου της Λεσβου.

Δ.3 Παραδόσεις σε περιοχές εντός των περιοχών εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εντός νήσου Λέσβου)
Η μεταφορά εντός των ορίων του νησιού της Λέσβου η ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει την κατοίκων διανομή και συναρμολόγηση χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη τιμή.

Εκτός του νησιού της Λέσβου τα εμπορεύματα αποστέλλονται κατοπιν συννενοήσεως(π.χ. όσον αφορά το κόστος και το χρόνο παράδοσης) στο τηλ: 2251043477 και στο contact@epiploupoli.com .

Η παραγγελία σας θα αποσταλεί με την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία στο πεζοδρόμιο της δηλωθείσας διέυθυνσης .Ο χρόνος παράδοσης των προιόντων κυμαίνεται από 7-20 εργάσιμες μέρες αναλόγως το είδος(π.χ κατασκευή σαλονιού απαιτεί περισότερες μέρες).Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προιόντων εντός του αναγραφόμενου χρόνου. Σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε ευθύνη.

Δ.4 Παραλαβή από κατάστημα
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα παραλαβής με ίδια μέσα από το κατάστημα της εταιρείας, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ειδικότερα, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί να παραλάβει από το ορισθέν κατάστημα, εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο κατάστημα, αποπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με χρέωση πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα.

Η παραλαβή γίνεται σε συγκεκριμένη προθεσμία, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και ρητής αποδοχής της ημερομηνίας παραλαβής και από τα δυο μέρη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η πώληση αυτοδικαίως ακυρώνεται και η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να διαθέσει τα προϊόντα σε άλλες παραγγελίες.

Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

Δ.4.α Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη
Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

Δ.5 Γενικοί κανόνες που αφορούν τις παραδόσεις
Οι παραδόσεις των ειδών στα όρια των περιοχών εξυπηρέτησης της εταιρείας, πραγματοποιούνται στο ισόγειο της δηλωθείσας στην παραγγελία διεύθυνσης. Εάν ο πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά του είδους σε όροφο πάνω από το ισόγειο τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με το πρακτορείο μεταφορών και τους μεταφορείς πιο συγκεκριμένα(το κόστος επιβάρυνσης συννενοειται μεταξύ του πελάτη και του πρακτορείου μεταφορών και επιβαρύνει τον πελάτη).Η εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας και προστασίας των προϊόντων και των μεταφορέων, να προτείνει εναλλακτικά τη μεταφορά στον όροφο μέσω γερανού. Τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα προϊόντα κατά τη μεταφορά από το ισόγειο μέχρι τον όροφο, βαραίνει τον πελάτη, καθώς ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή απο τη στιγμή που το είδος παραδίδεται στο ισόγειο της διεύθυνσης που θα υποδείξει ο πελάτης.

Δ.6 Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες στις οποίες σωρευτικά

  • ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης περιοχή εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος,
  • ο πελάτης ζητά να εξοφλήσει την αξία της αγοράς με αντικαταβολή

Αντίθετα, δύναται να δεχθεί μία τέτοια παραγγελία εφόσον ο πελάτης δεχθεί έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής που τα μέρη θα συμφωνήσουν μεταξύ τους εγγράφως.
Δ.7 Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δ.8 Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων καθορίζεται και επιβεβαιώνεται κατά την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η επιβεβαίωση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ευθύνη του πελάτη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας, για οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσον αφορά την παράδοση προϊόντων, δικαιούται να αναβάλει την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ή τηλεφωνική ενημέρωση.
Αν η καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας οφείλεται σε ένα ή περισσότερα προϊόντα από το σύνολο των παραγγελθέντων, το υπόλοιπο της παραγγελίας μπορεί να εκτελεστεί κανονικά με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη.